Neerlandica Wratislaviensia

28, 2018

2019

Pages: 252

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Woord vooraf
(Stefan Kiedroń)

Op reis naar de kleurrijke wereld van taal, literatuur en cultuur
(Małgorzata Dowlaszewicz, Jacek Karpiński)

Want/omdat X en de vaagheid van de linguïstische categorieën
(Martin Konvička)

More >

27, 2017

2018

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Voorwoord
(Wilken Engelbrecht)

Condities op combineerbaarheid. Het geval van de bepaling van de gesteldhei...
(Jan Pekelder)

Mits wroeginge der conscientien: het voorwaardelijk voorzetsel ‘mits’ al in...
(Gert Loosen)

More >

26, 2016

2017

Strony redakcyjne i spis treści
( )

History, Power, and the Providential Order in the Neo-Latin Drama „Theodori...
(Michał Czerenkiewicz)

Speelgoed van de slager: slachtdieren en kinderspel in de vroegmoderne Nede...
(Joanna Kozikowska)

Approaches to Writing a Social History of Dutch in Japan
(Chris Joby)

More >

25, 2015

2016

Strony redakcyjne i spis treści
(Unknown author)

Wstęp
(Unknown author)

Między stabilizacją a radykalizmem — polska emigracja górnicza w Belgii
(Jakub Szumski)

Maczkowcy w krainie tulipanów. O polskich weteranach w Holandii i o konflik...
(Iwona Guść)

More >

24, 2014

2015

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Adpositionele configuraties in het Nederlands
(Cor van Bree)

De frequentie van een vijftigtal dubbele en driedubbele voorzetsels
(Siegfried Theissen)

„Im Westen nichts Neues”? Over diglossie, diaglossie en tussentaal in West-...
(Roland Willemyns, Wim Vandenbussche)

More >

23, 2013

2014

Strony redakcyjne i spis treści
( )

“Quattuor stellae in una iam urbe”. De Officina Plantiniana en de Republiek...
(Agnieszka Patała)

Met man en macht. Vrouwen en mannen in Vondels Gebroeders (1640)
(A. Agnes Sneller)

(De mythische) ‘Batavia’ in de Gouden Eeuw — een poging tot (re)constructie...
(Przemysław Paluszek)

More >

22, 2014

2014

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Woord vooraf bij het themanummer ‘Internationale Neerlandistiek in literatu...
(Stefan Kiedroń)

Dutch Elements in the New York Contact Zone: Traces of the Dutch Language a...
(Jeroen Dewulf)

Culturele identiteit en de bevordering van het Nederlandsch-Indische toeris...
(Achmad Sunjayadi)

More >

21, 2012

2013

Die Sprachenschutzcharta und ihre Diskussion in Deutschland und in den Nied...
(Dieter Stellmacher)

Dubbele meervouden bij zelfstandige naamwoorden van Latijnse, Griekse of It...
(Siegfried Theissen)

Genitief als bepaling van een zelfstandig naamwoord in het Nederlands en in...
(Jacek Karpiński)

Nederlandse geronde voorklinkers als fonetisch probleem voor Poolse en Duit...
(Zuzanna Czerwonka-Wajda)

More >

20, 2011

2012

Herinnering, kennisse en verwoording: momenten van inzicht in enkele oude N...
(Annikó Daróczi)

Money, Profligacy and Avarice. Economic Behaviors in the Klucht van de Koe ...
(Marcin Polkowski)

Teksten in contexten of voorstellingen van kinderen in Jacob Cats’ Houwelyc...
(Joanna Kozikowska)

Verrader of patriot? Stanisław August Poniatowski en zijn beeldvorming in d...
(Jan Urbaniak)

More >

19, 2010

2009

Doorlopende lexicografie: vier historische woordenboeken van het Nederland ...
(Marijke Mooijaart)

Over het prille begin van Nederlands-Duitse vergelijkende studies
(Stanisław Prędota)

Nederlandse woorden in het Pools: hoezo?
(Agata Kowalska-Szubert)

Comparatisme voor comparatisme. De vergelijkende taalkunde in Duitsland en ...
(Katarzyna Wiercińska)

More >

18, 2009

2009

Poetry in the Age of Transition: ‘Rhetoricians’and ‘Rhetorical’ Poetics in ...
(Marcin Polkowski)

Frühe deutsche Jamben und ihre niederländischen Vorbilder
(Evgeny Kazarstev)

De kunst van de buren afgekeken: Bartholomeus Hulsius’ "Emblemata sacra"
(Els Stronks)

"Sinnepoppen" van Roemer Visscher – een realistische embleembundel uit de 1...
(Joanna Skubisz)

More >

17, 2008

2008

Hubert Lampo in Polen
(Stanisław Prędota)

De duivel als de zwarte in de Middelnederlandse literatuur
(Małgorzata Dowlaszewicz)

Johannes Herbinius (1626–1679) – een vergeten humanist tussen Silezië en de...
(Edyta Grzesik)

Drie negentiende-eeuwse literaire portretten. Romantische geestesgesteldhei...
(Irena Barbara Kalla)

More >

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout