Neerlandica Wratislaviensia, 19, 2010, ss.204

Doorlopende lexicografie: vier historische woordenboeken van het Nederland in een databank

AbstractDownload articleDownload article

Over het prille begin van Nederlands-Duitse vergelijkende studies

AbstractDownload articleDownload article

Nederlandse woorden in het Pools: hoezo?

AbstractDownload articleDownload article

Comparatisme voor comparatisme. De vergelijkende taalkunde in Duitsland en de Lage Landen in de 17e eeuw — het werk van Leibniz, Ludolf, Van Boxhorn en Schrieckius

AbstractDownload articleDownload article

(Pro)nominale aanspreekvormen in Tom Lanoyes "Mefisto For Ever"

AbstractDownload articleDownload article

"Toegepaste chemische onkruidebestrijding" oftewel over de volgorde van voorbepalingen binnen de Nederlandse en Poolse nominale woordgroepen

AbstractDownload articleDownload article

Die Bibelsprache und der Bibelstil im gegenwartigen Niederlandischen und Polnischen

AbstractDownload articleDownload article

Fraseologische variatie en modificatie in "NRC-Handelsblad"-commentaren

AbstractDownload articleDownload article

Over de transfer van Poolse cultuurgebonden elementen bij de vertaling. Enkele theoretische overwegingen

AbstractDownload articleDownload article

Schrijfpraktijk in zakelijke brieven. Een vergelijkende studie van de hantering van beleefdheitsstrategieen in Poolse, Nederlandse en Vlaamse direct-mailbrieven

AbstractDownload articleDownload article

Recenzja: Rita Devos, Helga van Loo, Evelien Versyck, Nederlands voor anderstaligen. Van theorie naar praktijk. Docentenboek bij basiscursussen, Leuven: Acco 2009, 504 pp.

Download articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout