Neerlandica Wratislaviensia, 21, 2012, ss.164

Die Sprachenschutzcharta und ihre Diskussion in Deutschland und in den Niederlanden zwischen Wissenschaft und Politik

AbstractDownload articleDownload article

Dubbele meervouden bij zelfstandige naamwoorden van Latijnse, Griekse of Italiaanse oorsprong

AbstractDownload articleDownload article

Genitief als bepaling van een zelfstandig naamwoord in het Nederlands en in het Pools

AbstractDownload articleDownload article

Nederlandse geronde voorklinkers als fonetisch probleem voor Poolse en Duitse moedertaalsprekers — een theoretisch en praktisch overzicht

AbstractDownload articleDownload article

Cultuurverschillen in de hantering van beleefdheidsstrategieën in Vlaamse, Nederlandse en Poolse direct mailbrieven

AbstractDownload articleDownload article

Voornamenschat en vernoeming in de doopregisters van de Amsterdamse en Leuvense katholieken in de 19de eeuw

AbstractDownload articleDownload article

Over taal en maatschappij in de achttiende eeuw. Het werk van Meinard Tydeman (1741–1825)

AbstractDownload articleDownload article

Nominale aanspreekvormen in het achttiende-eeuwse Nederlands op basis toneelstukken uit de 18de eeuw

AbstractDownload articleDownload article

Anton Mrakitsch’ tientalig conversatieboek

AbstractDownload articleDownload article

Het “Beknopt Afrikaans-Nederlands woordenboek met Engelse equivalenten” van A.A.F. Teurlinckx

AbstractDownload articleDownload article

Folklore in de Russische cultuur. Verschillen in defi nitie en perceptie

AbstractDownload articleDownload article

Nicoline van der Sijs, Nederlandse woorden wereldwijd, Sdu Uitgevers, Den Haag 2010

Download articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout