Neerlandica Wratislaviensia, 24, 2014, ss.168

Strony redakcyjne i spis treści

Download articleDownload article

Adpositionele configuraties in het Nederlands

AbstractDownload articleDownload article

De frequentie van een vijftigtal dubbele en driedubbele voorzetsels

AbstractDownload articleDownload article

„Im Westen nichts Neues”? Over diglossie, diaglossie en tussentaal in West-Vlaanderen.

AbstractDownload articleDownload article

Koloniaal Nederlands in verandering Afrikaans versus Amerikaans Leeg Duits

AbstractDownload articleDownload article

Collocaties in het  Juridisch Woordenboek van Fockema Andreae. Een frequentieanalyse

AbstractDownload articleDownload article

Nederlandse equivalenten van Poolse spreekwoorden in Chłopi van W.S. Reymont

AbstractDownload articleDownload article

Aanspreekvormen in Poolse, Nederlandse en Vlaamse onlinepersoneelsadvertenties voor hoogopgeleiden

AbstractDownload articleDownload article

KLM vs. LOT vs. Divi Divi Air. Wat verbergt zich achter de namen van luchtvaartmaatschappijen in Polen en in het Nederlandse taalgebied?

AbstractDownload articleDownload article

Steenkolenduits und die Schwierigkeit, Sprache und Sprachgebrauch zu unterscheiden

AbstractDownload articleDownload article

Waar zijn de Afrikaanse mutatieven gebleven?

AbstractDownload articleDownload article

Recenzja: Ute K. Boonen, Ingeborg Harmes in Zusammenarbeit mit Michaela Poß, Truus Kruyt und Gunther De Vogelaer, Niederländische Sprachwissenschaft. Eine Einführung, Tübingen 2013, Narr Francke Attempto Verlag GmbH + Co KG. ISBN: 978-3-8233-6771-0, 256 blz.

Download articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout