Recenzenci

Hubert van den Berg (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Lars Bernaerts (Universiteit Gent)

Andrzej Borowski (Uniwersytet Jagielloński)

Karel Bostoen (Universiteit Leiden)

Réka Bozzay (Debreceni Egyetem)

Adam Bžoch (Slovenská Akadémia Vied Bratislava)

Anikó Daróczi (KGRE Budapeszt)

Bożena Czarnecka (Uniwersytet Wrocławski)

Andrzej Dąbrówka (Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa)

Ewa Dynarowicz (Uniwersytet Wrocławski)

Wilken Engelbrecht (Univerzita Palackého Olomouc)

Arie Gelderblom (Universiteit Utrecht)

Kees Groeneboer (Universitas Indonesia)

Rick Honings (Universiteit Leiden)

Michiel van Kempen (Universiteit van Amsterdam)

Hubert Meeus (Universiteit Antwerpen)

Jan Noordegraaf (Vrije Universiteit Amsterdam)

Jelica Novaković-Lopušina (Beogradski Univerzitet)

Patrycja Poniatowska (Uniwersytet Wrocławski)

Gábor Pusztai (Debreceni Egyetem)

Paweł Stachura (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Els Stronks (Universiteit Utrecht)

Carl De Strycker (Universiteit Gent)

Marc Van Vaeck (Katholieke Universiteit Leuven)

Pieter Verstraeten (Katholieke Universiteit Leuven)

Ulrike Vogl (Universität Wien)

 

 

Procedura recenzowania:

Artykuły recenzowane są przez dwóch niezależnych recenzentów.

 1. Przy recenzowaniu artykułów stosuje się zasadę 'double blind review process': autorzy i recenzenci nie znają wzajemnie swoich tożsamości.
 2. Recenzenci przedstawiają w konkluzji swoich recenzji jeden z poniższych wniosków:
  1. 'Artykuł nadaje się do publikacji bez żadnych zmian',
  2. 'Artykuł nadaje się do publikacji po uwzględnieniu uwag recenzenta',
  3. 'Artykuł po gruntownym przeredagowaniu i zmianach struktury / ujęcia problemu lub innych jego aspektów powinien być skierowany do ponownej recenzji'.
  4. 'Artykuł nie nadaje się do publikacji'.
 3. Redakcja przekazuje autorom artykułów treść recenzji wraz z konkluzją recenzji.
 4. W przypadku potrzeby wprowadzenia zmian w artykule jego autor/ka zobowiązany/a jest uczynić to w terminie wyznaczonym przez redakcję, a następnie przekazać redakcji tekst poprawiony.

 

Beoordelingsformulier Neerlandica Wratislaviensia

TITEL ARTIKEL:

NAAM BEOORDELAAR:

HOE BEOORDEELT U VOLGENDE PUNTEN VAN HET ARTIKEL (VAN 1 TOT 5):

 • ACTUALITEIT VAN DE PROBLEMATIEK (interessant - niet interessant)
 • ORIGINALITEIT VAN DE PROBLEMATIEK (innovatief - niet innovatief)
 • AFBAKENING VAN HET ONDERWERP (goed - slecht)
 • STRUCTUUR VAN DE TEKST (helder - niet helder)
 • PROBLEEMSTELLING VAN DE AUTEUR (duidelijk - niet duidelijk)
 • TAAL (correct - niet correct)
 • CONCLUSIES (helder - niet helder)

WAT VINDT U STERKE KANTEN VAN HET ARTIKEL?

WAAR VINDT U ZWAKKE PUNTEN VAN HET ARTIKEL?

IN HOEVERRE IS HET ARTIKEL GESCHIKT VOOR PUBLICATIE?
Zonder enkele aanpassingen
Met inachtneming van enkele opmerkingen van de recensent
Na een grondige wijziging van de hele structuur/probleemstelling en/of andere punten van het artikel
Het artikel is niet geschikt voor de publicatie
AANVULLEND COMMENTAAR VOOR DE AUTEUR

Dank u voor uw inzet en moeite.
Redactie Neerlandica Wratislaviensia

 

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy